Επαλήθευση βίντεο του DJI Care

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το DJI Care. Διαβάστε πλήρως αυτήν την ειδοποίηση πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία επαλήθευσης βίντεο DJI Care.

 1. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία, αναγνωρίζετε ότι καταλαβαίνετε τι είναι το DJI Care.
 2. Υποβάλετε μόνο βίντεο επαλήθευσης προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις για DJI Care και DJI Care Refresh. Τα βίντεο προϊόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για DJI Care και DJI Care Refresh δεν θα περάσουν την επαλήθευση βίντεο.
 3. Εάν πρέπει να επαληθεύσετε το αεροσκάφος σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας DJI. Για να αποφύγετε περιττές επιπλοκές, μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό DJI κάποιου άλλου.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία και ο σειριακός αριθμός του αεροσκάφους είναι ακριβείς και αληθείς. Η DJI δεν φέρει καμία ευθύνη για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες.
 5. Φροντίστε να παρακολουθήσετε το βίντεο επαλήθευσης βίντεο DJI Care. Δώστε προσοχή στα βήματα που εμφανίζονται στο βίντεο και καταγράψτε τα δικά σας. Θυμηθείτε να εγγράψετε το βίντεό σας σε ανοιχτή περιοχή με καθαρή ορατότητα.
 6. Για ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή του βίντεό σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη DJI μέσω https://www.dji.com/support για βοήθεια.
 7. Μην επεξεργαστείτε το βίντεό σας. Τα επεξεργασμένα βίντεο δεν θα περάσουν την επαλήθευση.
 8. Διατηρήστε ένα αντίγραφο του βίντεό σας μετά την υποβολή του.
 9. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή σύνδεση δικτύου κατά τη μεταφόρτωση του βίντεο στο YouTube και ότι ο σύνδεσμος θα ισχύει για 6 μήνες. Εάν ο σύνδεσμος βίντεο δεν είναι έγκυρος, θα χρειαστεί να παράσχετε ένα νέο βίντεο του ίδιου αεροσκάφους εντός 3 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από τη DJI.
 10. Αλλάξτε τη σύνδεση δικτύου σας εάν το βίντεό σας αποτύχει να ανεβάσει. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανεβάσετε το βίντεό σας μετά από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη DJI μέσω https://www.dji.com/support για βοήθεια.
 11. Δεν θα χρεωθεί κόστος για την επαλήθευση βίντεο.
 12. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στη DJI θα παραμείνουν ιδιωτικές και εμπιστευτικές.
 13. Η επίσημη ομάδα συντήρησης της DJI θα ελέγξει το βίντεο επαλήθευσής σας σύμφωνα με τα πρότυπα επαλήθευσης για το σχετικό προϊόν εντός 3 εργάσιμων ημερών. Δώστε προσοχή στον λογαριασμό e-mail που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας DJI για επικοινωνία από DJI. Το DJI διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας για την υπηρεσία επαλήθευσης βίντεο.

Πρότυπα επαλήθευσης βίντεο

Πριν τραβήξετε το βίντεο, προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Πριν τραβήξετε το βίντεο, βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο και η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένα.

 • Καταγράψτε το βίντεο σε περιβάλλον όπου το σήμα GPS είναι ισχυρό.
 • ΜΗΝ επεξεργαστείτε το βίντεό σας.
 • Δύο είδη δείγματος βίντεο επαλήθευσης: DJI Go 4, DJI Fly

Διαδικασία επαλήθευσης βίντεο

Κατά την εγγραφή του βίντεο επαλήθευσης αεροσκάφους, καταγράψτε το ακόλουθο περιεχόμενο με τη σειρά.

Βήμα 1: Εμφάνιση του σειριακού αριθμού του τηλεχειριστηρίου

1. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και συνδεθείτε σε αυτό, ανοίξτε την εγγραφή οθόνης, ξεκινήστε το DJI GO 4 (DJI Fly) και μετά πατήστε "GO FLY". Μπείτε στις γενικές ρυθμίσεις, πατώντας το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε "About" για να εμφανιστεί ο σειριακός αριθμός του τηλεχειριστηρίου.

Βήμα 2: Δείξτε την απόδοση των gimbal

2. Μεταβείτε στο μενού ρύθμισης gimbal και μετά ξεκινήστε την αυτόματη βαθμονόμηση gimbal. Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, μετακινήστε τον επιλογέα στο τηλεχειριστήριο για να βεβαιωθείτε ότι το gimbal μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Βήμα 3: Ελέγξτε την κατάσταση της πτήσης

3. Επιστρέψτε στην προβολή κάμερας και αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης πτήσης στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης για να μπείτε στη λίστα κατάστασης του αεροσκάφους. Μετακινηθείτε αργά προς τα κάτω στη σελίδα για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις σφάλματος. (Για DJI DO 4)

4. Επιστρέψτε στην προβολή κάμερας και πατήστε τη γραμμή κατάστασης πτήσης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να μπείτε στη λίστα κατάστασης του αεροσκάφους, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις σφάλματος. (Για DJI Fly)

Βήμα 4: Εμφάνιση της προβολής της κάμερας

5. Επιστρέψτε στην προβολή της κάμερας και μείνετε τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώστε ότι το σήμα GPS, το σήμα τηλεχειριστηρίου και το σήμα μετάδοσης βίντεο είναι φυσιολογικά.

6. Σταματήστε την εγγραφή.

Πρότυπα επαλήθευσης βίντεο