ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ COPTERS.GR

Ισχύει από τις 25.05.2018

Τελευταία τροποποίηση στις 11.10.2022

Η ATTEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε || ATTEX, με Φ.Π.Α. EL 801574228 και με έδρα και διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 600, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ("Η εταιρεία", "ATTEX", "εμείς") επεξεργάζεται πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και προσωπικά δεδομένα.

Αυτός ο δικτυακός τόπος www.copters.gr ανήκει στην ATTEX και διαχειρίζεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR").

Αυτή η Πολιτική έχει σκοπό να σας ενημερώσει για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως διαχειριστή και για τα δικαιώματά σας. Η ATTEX προσπαθεί να σας παρέχει προσβάσιμες και χρήσιμες πληροφορίες στον ιστότοπό της.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς και ως εκ τούτου η ATTEX δεν πωλεί τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες ή άτομα. Αν παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, αυτοί θα είναι οι ανάδοχοι μας επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας το πρότυπο μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ο κύριος στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν σαφέστεροι, πιο συγκεκριμένοι και διαφανείς στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σας παρέχουμε καθώς και τα δικαιώματά σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή των Γενικών Δεδομένων:

 1. Επωνυμία: ATTEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε || ATTEX
 2. ΑΦΜ: EL 801574228
 3. Έδρα: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 600, 16452 Αργυρούπολη Αττικής
 4. Διεύθυνση δραστηριότητας: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 600, 16452 Αργυρούπολη Αττικής
 5. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 600, 16452 Αργυρούπολη Αττικής
 6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@copters.gr
 7. Τηλέφωνο: +30 6995 763 769

Πληροφορίες για την αρμόδια εποπτική αρχή:

 1. Όνομα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 2. Έδρα: Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
 3. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
 4. Τηλέφωνο: +30 210 6475600
 5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
 6. Ιστοσελίδα: www.dpa.gr/el

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ("GDPR"), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο κ.λπ.).

Η ATTEX δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκευτική ή φιλοσοφική πίστη των συνδικάτων. Η ATTEX δεν επεξεργάζεται γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της υγείας ενός ατόμου, της σεξουαλικής ζωής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Η ATTEX συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων της ATTEX. Τα δεδομένα σας είναι αποκλειστικά για τη διαχείριση των αγορών σας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς της Ομάδας, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας καθώς και με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ της ATTEX.

Παρακάτω παρατίθενται τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που η ATTEX μπορεί να συλλέξει και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους δεδομένων που συλλέγονται θα βρείτε όταν χρησιμοποιείτε τη σχετική υπηρεσία ATTEX και παρέχετε πληροφορίες στην Εταιρεία.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

 1. Κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας και τη σύναψη μιας σύμβασης, τα ονόματά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση παραλαβής των αγαθών που έχετε παραγγείλει, το τηλέφωνο εποκοινωνίας.
 2. Στοιχεία πληρωμής και προστασία των δεδομένων σας σχετικά με την πληρωμή - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό πελάτη, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση τιμολογίου, διεύθυνση παράδοσης, πληροφορίες πληρωμής, ποσό αγοράς, συχνότητα αγορών και το τηλέφωνο εποκοινωνίας.
 3. Για να κοπεί ένα τιμολόγιο και για την επεξεργασία του - τα ονόματα, τη διεύθυνση τιμολογίου, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, το ποσό πληρωμής και τα προϊόντα σας, την ημερομηνία αγοράς.
 4. Συμμετοχή σε έρευνες στο διαδίκτυο και σε άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ - διάφοροι τύποι πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, του ονόματός σας, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, του αριθμού τηλεφώνου σας, της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου επικοινωνίας με εσάς και των πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας, του ιστορικού των αγορών και αναζητήσεων σας.
 5. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια από το ελαττωματικό προϊόν και τα παράπονα - τα ονόματα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προϊόντα της αγοράς, τη διεύθυνση, τις πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία και το σχετικό προϊόν.

Για ποιους σκοπούς και σε ποια βάση χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Οι κύριες δραστηριότητες, οι στόχοι και οι λόγοι που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη ATTEX είναι:

 1. Δεδομένα για την εκπλήρωση παραγγελίας(ών) στα καταστήματα της ATTEX με βάση τη σύναψη σύμβασης
 2. Στοιχεία σχετικά με το σύστημα πρόληψης απάτης κατά την πληρωμή βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας για την προστασία των δεδομένων που ελέγχουμε.
 3. Καταχώρηση και τιμολόγηση αγορών και του ηλεκτρονικού καταστήματος βάσει της νομικής μας υποχρέωσης.
 4. Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση της πρόσβασης σας (αναγνώριση), με βάση τη συγκατάθεσή σας.
 5. Δραστηριότητες μάρκετινγκ της Εταιρείας βάσει συγκατάθεσης.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να σας ενημερώνουμε για τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις μας. Επίσης, μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας. Εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη λίστα διευθύνσεων, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις στο προφίλ σας και στον ιστότοπο.

Χρήση των Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού (δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, το χρόνο σύνδεσης, τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται) ή στο σκληρό δίσκο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πρόσφατες επισκέψεις σας για να βελτιώσουμε και να βοηθήσουμε στην αναζήτησή σας. Οι παρακάτω παράγραφοι σας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η ATTEX στον ιστότοπό της. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι εάν μοιραστείτε τη χρήση της συσκευής σας με άλλους, ενδέχεται να αλλάξει και ο εξατομικευμένος χαρακτήρας των cookies.

Τι είδους cookie χρησιμοποιούνται;

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πλοήγησή σας. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:

 1. Τα cookies που χρειάζονται για την εκτέλεση της αναζήτησής σας, που σας δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε βασικές λειτουργίες όπως το καλάθι αγορών και υποστηρίζουν την πιθανή αναγνώρισή σας σε όλη την αναζήτηση.
 2. Προσαρμοσμένα cookies που σας επιτρέπουν να επισκέπτεστε τους ιστότοπους με έναν εξατομικευμένο τρόπο, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις, αγορές σας και πολλά άλλα. Σας αφήνουν να βρείτε τις προσφορές που σας ταιριάζουν καλύτερα.
 3. Διαφημιστικά cookies που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε προσφορές από την ATTEX σε ιστότοπους τρίτων μερών.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην αποθηκεύει cookies ή να διαγράφει αυτά που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως. Αν θέλετε να επωφεληθείτε από αυτές τις λειτουργίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Η ATTEX δεν είναι υπεύθυνο εάν το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει τον έλεγχο χρήσης, τη μη αποθήκευση ή τη διαγραφή αποθηκευμένων cookies. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies ή τα διαγράψετε ήδη, ανάλογα με τον τύπο των cookies, ενδέχεται να διαταραχθεί ο ιστότοπος.

Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ATTEX μπορεί να γνωστοποιήσει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρηση της Εταιρείας ή για να βοηθήσουν την ATTEX στο μάρκετινγκ στους πελάτες. Οι προσωπικές πληροφορίες θα μοιραστούν από εμάς μόνο με σκοπό την παροχή ή την ενίσχυση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαφήμισής μας. Δεν θα μοιραστεί με τρίτους για τους σκοπούς της εμπορίας τους.

Στις περιπτώσεις που η ATTEX ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με εσάς με τρίτους προμηθευτές της ATTEX, η Εταιρεία διαθέτει μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το συμφωνημένο πρότυπο. Οι πληροφορίες σας θεωρούνται εμπιστευτικές και για τους συνεργάτες μας.

Μπορεί να χρειαστεί - από το νόμο, την αγωγή, την εκδίκαση υποθέσεων ή / και κατόπιν αιτήματος δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας - η ATTEX να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες εάν διαπιστώσουμε ότι αυτή η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την εθνική ασφάλεια, την επιβολή του νόμου ή άλλα θέματα δημόσιας ανησυχίας.

Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας εάν διαπιστώσουμε ότι αυτή η γνωστοποίηση είναι λογικά απαραίτητη για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων ή για την προστασία των δραστηριοτήτων ή των χρηστών μας. Επιπλέον, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης, μπορούμε να μεταφέρουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε στον ενδιαφερόμενο τρίτο.

Μεταφορά σε τρίτους

Η ATTEX δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας εκτός της Ομάδας σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ.

Προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Η ATTEX λαμβάνει μέτρα - συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων - για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κλοπή και κατάχρηση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Όλοι οι υπάλληλοι της ATTEX υποχρεούνται να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι περιορισμένη.

Για περιπτώσεις που η ATTEX μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς με τρίτους προμηθευτές της ATTEX, η Εταιρεία διαθέτει μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι παρέχουν προστασία δεδομένων.

Αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μια περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν από τη νομοθεσία μας δεν απαιτείται να την διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, έχει οριστεί περίοδος αποθήκευσης, με την οποία οι πληροφορίες θα διαγραφούν οριστικά.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Αν έχετε παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στην ATTEX, έχετε πάντα τις ακόλουθες επιλογές ανά πάσα στιγμή:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς εάν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και, αν ναι, έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες.
Δικαίωμα Διόρθωσης Προσωπικών Δεδομένων: Εάν διαπιστώσετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για εσάς είναι ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.
Δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα να ξεχαστούν): Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία ή αν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας (εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συναίνεση) και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η επεξεργασία τους, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν έχετε αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή έχετε αντιταχθεί στον νόμιμο σκοπό μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να βρεθεί μια λύση.
Δικαίωμα κατά της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας.
Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματο τρόπο με τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή για μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτευόμενη αρχή: Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς στην αρμόδια εποπτική αρχή - την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στο δικαστήριο.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας ή να εξαιρεθείτε από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου και άλλων επικοινωνιών μάρκετινγκ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας ένα μήνυμα στο gdpr@attex.gr ή στέλνοντας ένα γράμμα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 600, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ATTEX, για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Μπορούμε να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε αιτήματα που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο των άλλων χρηστών ή αιτήματα που είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή νομικά απαιτημένα.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας, όταν δεν είναι επαναλαμβανόμενα και αβάσιμα, δεν υπόκειται σε τέλη. Σε περίπτωση συχνών επαναλήψεων, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει πρόσθετη διοικητική αμοιβή.

Ενημέρωση σχετικά με την ισχύ και την πολιτική

Μπορεί να ενημερώνουμε περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγής αυτής της πολιτικής, θα δημοσιευθεί μια ειδοποίηση στον ιστότοπό μας καθώς και μια ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ Ή ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΡΟΠΟ:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdpr@attex.gr

Ταχυδρομικώς: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 600, 16452 Αργυρούπολη Αττικής για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.