Όροι εγγύησης για το COPTERS.GR

Προϋποθέσεις αναγνώρισης της εγγύησης:

Τα προϊόντα, με βάση την εμπορική ονομασία, τον κωδικό και τον μοναδικό σειριακό αριθμό SN, έχουν εγγύηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας για κάθε μεμονωμένα. Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία τιμολόγησης για κάθε μεμονωμένο προϊόν. Η παροχή εγγύησης είναι δωρεάν στην έδρα του προμηθευτή τις εργάσιμες ημέρες. Οι επιστροφές θα γίνονται με επισκευή του προϊόντος εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή στο σέρβις, όπως απαιτείται από το νόμο. Ο μη λειτουργικός χρόνος επεκτείνει την περίοδο εγγύησης αναλόγως και ξεκινά από την ώρα καταχώρισης στο σέρβις έως ότου το προϊόν είναι έτοιμο για κανονική χρήση και όταν ο χρήστης ειδοποιηθεί για την αποστολή του προϊόντος.

Η εγγύηση των προϊόντων είναι 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες με απλή απόδειξη και 12 (δώδεκα) μήνες με τιμολόγιο από την ημερομηνία παραλαβής. Όσον αφορά τις μπαταρίες η εγγύησή τους είναι 3 (τρεις) μήνες.

Το δικαίωμα του καταναλωτή να αποσυρθεί από την αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με το διάταγμα για την προστασία των καταναλωτών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων εξ αποστάσεως ισχύει μόνο για τα προϊόντα που παραδίδονται με courier.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές ή ελαττώματα που οφείλονται λόγω μη συμμόρφωσης με τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας, συντήρησης, ακατάλληλου χειρισμού, σύγκρουσης ή επίδρασης προϊόντων, από ατυχήματα, ηλεκτρικά, μηχανικά και θερμικά κρούσματα. Επίσης ζημιές από ύπαρξη υψηλού βαθμού ακαθαρσιών, εισροή υγρών προϊόντων, έκθεση στη φωτιά, ανεπαρκή αερισμό, απροσεξία ή κακή χρήση των προϊόντων, υπερβολική έκθεση σε υγρασία, ανώμαλη εφαρμογή ή κακή χρήση, χρήση ελαττωματικών συσκευών ή καλωδίων σύνδεσης - ελαττωματικές, σχισμένες, κολλημένες, βραχυκυκλωμένες. Επιπρόσθετες παρεμβάσεις σε προϊόντα, ανεξάρτητα από τη φύση τους, από το μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο γραπτώς από τον προμηθευτή ή αλλαγή του σειριακού αριθμού στην κάρτα εγγύησης.

Το COPTERS.GR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης από τον πελάτη αεροσκάφη, εξαρτήματα και αξεσουάρ.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ εξαιτίας της χρήσης ακατάλληλης μπαταρίας.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ σφάλματος διαχείρισης προϊόντος.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων ή ασυμβίβαστων ανταλλακτικών.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κεραυνών και ηλεκτροπληξίας.
  • Ελαττωματικά ή κατεστραμμένα αεροσκάφη/drones, εξαρτήματα και αξεσουάρ ως αποτέλεσμα επισκευών ή / και παρεμβάσεων από το χρήστη και άλλο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Για να είναι έγκυρη η εγγύησή σας, η κάρτα εγγύησης πρέπει να παρουσιάζεται στο πρωτότυπο μαζί με τιμολόγιο αγοράς ή / και απόδειξη αγοράς. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα, με τα οποία το έχετε παραλάβει.

Η εγγύηση είναι άκυρη αν εντοπιστούν ίχνη τροφίμων, υγρών ή ξένων σωμάτων μέσα στα προϊόντα. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων και τυχόν ζημιών που μπορεί να υποστεί ο Αγοραστής ως αποτέλεσμα αυτών των απωλειών. Ο ισχυρισμός υποβάλλεται προφορικώς ή γραπτώς. Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης βάσει της εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 112-115 της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Δεν παρέχεται εγγύηση σε περίπτωση που τα έγγραφα εγγύησης δεν παρουσιάζονται, έχουν υποστεί ζημιά/τροποποιήση ή είναι δυσανάγνωστα. Η απώλεια της κάρτας εγγύησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εγγύησης. Συνιστούμε να συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα χωρίς ετικέτες ή σφραγίδες εγγύησης, άθικτα ή ελαττωματικά, που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό και αποθήκευση, αλλά χωρίς να περιορίζονται τα εξής: ρωγμές, σπασίματα, στρεβλωμένα στοιχεία, χαλαρά ή χαμένα, σημάδια καύσης, πλημμύρες - θα απορριφθούν με την εγγύηση.